понедельник, 17 октября 2016 г.

Рыхтуемся да кантрольнай работы

Прыкладны змест кантрольнай работы па беларускай мове:
Заданне 1. Выпішы сказы, у якіх ёсць аднародныя члены
Хлопчыкі і дзяўчынкі бягуць у школу.
На стале ляжаць падручнікі.
Мы рыхтаваліся да кантрольнай работы, успаміналі вывучаныя правілы.
Самолёт паспяхова прызямліўся.
Заданне 2. Дапоўні сказы аднароднымі членамі
У шафе віселі  ______________, _____________, _______________.
У школе мне падабаецца ____________, ____________ і______________.
Заданне 3. Спішы, расстаў знакі прыпынку.
Асіны бярозы гнуцца пад парывамі ветру. Сосны  і елкі грозна шумяць. Моцна завывае свішча вецер.
Заданне 4. Запішы поўны адказ на пытанне.
Якія кветкі растуць на клумбе?
Заданне 5. Скласці і запісаць сказ з аднароднымі членамі па дадзенай схеме

Комментариев нет:

Отправить комментарий