понедельник, 16 мая 2016 г.

Дамашняе заданне па бел. мове на 17 мая
Граматычнае заданне:
1. Разбярыце па саставе словы: МАЙСКАЕ, ДАЖДЖАВЫЯ
2. У першым сказе падкрэсліце галоўныя члены сказа .
3. У трэцім сказе знайдзіце дзеясловы і вызначце іх час (малайчына той, хто учуў і паставіў коску пасля слова АЖЫВАЛА)

3 комментария: