воскресенье, 14 февраля 2016 г.

Рыхтуемся да кантрольнай работы

16 лютага адбудзецца кантрольная работа па беларускай мове па тэме "Склад слова". Для паспяховага выканання работы паўтарыце асноўныя марфемы і алгарытмы іх вызначэння. Прыкладны змест работы:
Заданне 1: З кожнага радка выпішы толькі аднакаранёвыя словы. Выдзялі корань.
         Мароз, марозны, марыць, маразільнік.
         Печ, пячурка, печаньЮ запечак, пячнік.
Заданне 2:Утвары новыя словы пры дапамозе прыставак З- ці С-
...будаваць                  ...рубіць
...церці                         ...хадзіць
...рабіць                       ...прыгнуць
Заданне 3: Спішы. Абазнач у  словах канчаткі
          Крапіва, стол, дровы, клён, парта, прыгожы, пабеглі, чырвоная, сукенка, настаўнік,                     матуля, прыйшла.
Заданне 4: Ад дадзеных слош утвары новыя словы з дапамогай суфіксаў -к-, -ік-, -ок-, -ёк-, -аньк-.Вызнач суфікс
          КЛЁН, БЯРОЗА, КУСТ, РАБІНА, ПЕНЬ, ЛЕС, ЯБЛЫНЯ.
Заданне 5: Разбяры словы па складзе, вызначаючы ўсе марфемы
          Бязмежны, пабеглі, рабінавы, падбярозавік, грыбнікі, бабраняты

2 комментария: